Vi har kompenserat för vårt CO2-utsläpp genom att plantera en motsvarande mängd barrträd

Företagsansvar

Företagets ekonomiska ansvar:

 • Leksaksmuseet vill vara ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag som förblir livskraftigt så länge som möjligt. Detta är vi skyldiga såväl den som skapade museet och de människor som har donerat sina gamla leksaker till samlingen.
 • Även den som upprätthåller ett museum ska kunna leva på sitt arbete. Därför har museet en inträdesavgift.

Företagets ansvar för miljön:

 • Museet och cafeet är inrett med gamla möbler som är tillverkade av äkta material.
 • Vi undviker plast och engångskärl. Både glassbägarna och glasskedarna är gjorda av biologiskt nedbrytbart material. Vi säljer inte drycker, inte ens vatten, i plastflaskor.
 • Caféet sorterar sina sopor och undviker onödigt livsmedelsavfall. (Vi tar t.ex. vara på bullar som blivit över genom att göra skorpor av dem.)
 • Produkterna i caféet är bakade hos oss och vi vet exakt vad de innehåller.
 • Vi strävar efter att använda ekologiska produkter i den utsträckning som det är möjligt.
 • Elektriciteten vi använder är miljövänlig och producerad utan CO2-utsläpp.
 • Vi har kompenserat för vårt CO2-utsläpp genom att plantera en motsvarande mängd barrträd.
 • Leksaksmuseet erhöll våren 2022 ett Green Key-certifikat för sin miljöpolicy.
 • Leksaksmuseet tilldelades hösten 2022 ett Sustainable Travel Finland-certifikat av organisationen Visit Finland
Logo: Sustainable Travel Finland
We Speak Gay

Företagets sociala ansvar:

 • Leksaksmuseets värdegrund bygger på tolerans och respekt för andra människor oavsett deras etniska bakgrund, könsidentitet, religion eller fysiska egenskaper. Vi förväntar oss att våra kunder delar vår medmänskliga attityd.
 • Vi betalar vår personal en skälig lön och står för våra arbetsgivaravgifter.
 • Vi har inte praktikaner som arbetar gratis eller mot en låg ersättning.
 • Våra arbetskontrakt och arbetsintyg är sakliga och de utfärdas i god tid.
 • Vi gör upp arbetslistor enligt de krav som lagen ställer.
 • Vår personal har tillgång till företagshälsovård.